Rewitalizacja infrastruktury przy cmentarzu w Bielinach woj. Świętokrzyskie

Inwestor: Gmina Bieliny ul. Partyzantów 17,
26-004 Bieliny
Wartość inwestycji: 2 789 876,62 PLN
Realizacja: 2023
Budowa parkingu i dróg dojazdowych wokół rozbudowywanego i istniejącego cmentarza w Bielinach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną to zadanie realizowane w ramach projektu „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny. Etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Długo wyczekiwana przez lokalną społeczność inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, chodnika wraz z zjazdami do starszej części cmentarza, posesji oraz sąsiadujących gruntów z kostki oraz dróg dojazdowych i obszernego parkingu o nawierzchni asfaltowej. Realizacja inwestycji pozwoliła rozwiązać problemy komunikacyjne oraz znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych odwiedzających cmentarz czy uczestniczących w uroczystościach religijnych.