Przebudowa drogi powiatowej nr 0578 T Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Wartość inwestycji: 2 171 000,00
Realizacja: 2024
Na utrudnienia w ruchu związane z prowadzonymi robotami ciągu pieszo-rowerowego natknięcie się w miejscowości Parszów ul. Kamieniczki. Tam poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 0578 T Suchedniów- Mostki- Parszów.