Kolejna inwestycja z zakresu bezpiecznej i przyjaznej aktywności fizycznej i turystycznej oddana do użytku!

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
Wartość inwestycji: 122 750,00
Realizacja: 2024
Z sukcesem zakończyliśmy prace i oddaliśmy do użytku nowy ciąg pieszo-rowerowy  przy drodze Powiatowej nr 0578T w Parszowie oraz okolicy zalewu i Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Mostki. Zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało zrealizowane przez Powiat Starachowicki we współpracy z Powiatem Skarżyskim. Od teraz mieszkańcy mogą bezpiecznie poruszać się nie tylko samochodami, a również pieszo i na rowerach.