Dotacje UE

Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych firm oraz Dotacjom Unijnym, nasze przedsiębiorstwo
rozwinęło swoją bazę sprzętową oraz zainwestowało w nowoczesne technologie, co wpłynęło na jakość świadczonych usług.

I – Projekt nr Z/2.26/III/3.4/28/06 „Rozpoczęcie działalności poprzez zakup nowej koparki zwiększającej konkurencyjność na rynku” JCB JS 160W 2006r.
II – Projekt nr Z/2.26/III/3.4/161/06 „Zakup maszyn drogowych w celu wprowadzenia nowych usług wzmacniających konkurencyjność” JCB 3CX 2006r.
III – Projekt nr WND-RPSW.01.01.00-26-234/09 „Zakup nowych innowacyjnych maszyn drogowych w celu wprowadzenia nowych usług” Równiarka MISTA 2010r.
Frezarka WIRTGEN W200 2010r. JCB 3CX 2009r.